Foreningen Nordtun Grendehus er stiftet.

I årsmøtet tirsdag 13,10,.20 ble Nordtun Grendehus stiftet. Foreningen trer i kraft i det øyeblikket Brønnøysundregistret sletter Nordtun Grendehus SA organisert som samvirkeforetak, noe vi tror vil skje ved årsskiftet, hvis alle formaliteter blir godkjent.

Her er protokoll fra årsmøtet, stiftelsesdokumenter og vedtekter for foreningen Nordtun Grendehus.