EN STATUSOPPDATERING FRA NORDTUN!

Økonomisk berget vi også i mai måned, uten bruk av midler fra husets sparekonto. Pr. 28.05.20 er vi 109 medlemmer, og det er takket være disse «huset holder seg flytende» uten bruk av overnevnte sparekonto. Nevnte konto har vi en idè om at skal vokse seg så stor som mulig slik at et eventuelt låneopptak blir håmdterbart etter at den planlagte rehabeliteringen av huset er gjennomført.

Som tidligere nevnt er vi nå 109 medlemmer i grendehuset, eller sagt på en annen måte: dette er drøyt 50 hustander av ca. 450 hustander som sogner til huset. Et annet eksempel er vegen denne skribenten bor i, som består av ca. 54 hustander hvorav fem – 5 – er medlemmer av Nordtun Grendehus SA. Et par av våre medlemmer som er Trondhjemere og bor i Trondheim spurte nylig om interessen blandt Mulesbyggen virkelig ikke er større enn dette, for å ivareta og utvikle grendehuset? «At dåkker som heill på me herre orke!».
Joda, det jobbes godt føler vi selv, fortsatt, da vi tross alt er en positiv gjeng «i sittende styre & stell» som har troen på at et et levende og aktivt grendehus er et fint aktivum å ha i bygda. Nå når pandemien ser ut til å sakte men sikkert (forhåpentligvis) slipper taket, så kommer det så smått inn leiebestillinger igjen, og det trengs da vi har tapt ca. kr. 67-000- i leiekontrakter siden starten av mars 2020.

HVORFOR HAR DERE IKKE SØKT MYNDIGHETENE OM CORONATILSKUDD SLIK ANDRE BEDRIFTER GJØR OG FÅR?
Jo, det er fordi det offentlige i 2013 krevde at alle grendehus heretter skulle ha organisasjonsformen SA (samvirkeforetak). For å komme i betraktning som mottager av diverse tilskudsordninger i disse coronatider så må vi være registrert i noe som heter «Frivillighetsregisteret». Et SA kan ikke være medlem i dette registeret grunnet at vi er organisert som, netopp,et samvirkeforetak, ikke sant! Det finnes derfor ingen offentlige «coronastøtteordninger» for grende- eller samfunshus ennå. Enkelt skal det være……tja…..

Vi, sikkert blandt mange andre, ble i en tilsendt e-post fra Sparebankfondet bedt om å søke på midler da de skulle fordele kr. 200 mil. til lokale samfunsnyttige formål. Her ble vi tilgodesett med kr. 0-. «Dere må gjerne søke igjen til høsten». Javel, ok det!

OM SPILLEMIDDELSØKNADEN. Av kommunen ble vi i år satt opp som tredjeprioritert søker. Det positive med dette er at søknaden da er godkjent av Levanger kommune og vil så bli behandlet av fylkeskommunen. Det skal vel mye til at vi blir tildelt spillemidler i år, men søknaden vil nå enkelt kunne fornyes og da har vi et berettiget håp om å vinne frem i 2021/22, Dette er midler vi er avhengige av for å få realisert rehabeliterimgen av huset, så som nytt tak, kjøkken, vinduer og sanitæranlegg.

Vi søker også om rehabeliteringstilskudd for grendehus via Levanger kommune med søknadsfrist 15.06.20 samt at vi vil søke om midler fra ENOVA og andre, så som du kanskje skjønner så er vi ganske aktive og har nok «å henge fingrene i for tiden».

VI TRENGER MANGE FLERE MEDLEMMER FRA BYGDA FOR Å VISE AT HUSET BETYR NOE, BÅDE FOR OG FRA BYGDA, UTFLYTTA MULESBYGG, LEVANGSBYGG, VERDALINGER OG ANDRE! Se og trykk på fanen MEDLEMSKAP 2020 øverst på siden og kjøp medlemskapet ditt du også!