Takk til danielsborg veglag»

Fredag kveld, 30.01.20 ble Sturla-«styreleder» og Tor Henry-«kasserer» invitert på gravøl i regi av Danielsborg Veglag v/ leder Trond Sakshaug.
Veglaget legges ned da kommunen overtar ansvaret for veien og veglaget hadde kr. 5.925- igjen på konto, et beløp de donerte til Nordtun Grendehus SA.

Vi synes dette var svært hyggelig og takket på vegne av våre 140 medlemmer for godviljen som ble vist oss.
Vi orienterte forsamlingen om hvilke kort- og langsiktige planer som er i ferd med å legges for huset og forsikret om at pengene kommer godt med!

Tusen rakk til tidligere Danielsborg Veglag, her representert ved Odd Lian, Ketil Sørheim, Tove Finne, Eskil Hammer, Oddvar Staberg, Stein Farstad,Jan Moan, Trond Sakshaug og Jan Arve Svendgård.