«Oppfordring til mulesbyggen»

«EN OPPFORDRING TIL MULESBYGGEN!»
(eller en betraktning fra en litt i overkant engasjert Nordtunentusiast, om du vil)

Av ca. 550 husstander som sogner til Mule er det pr. 13.06.19 8,7% av husstandene som er med og støtter opp om Nordtun Grendehus SA økonomisk i form av er personlig- eller familiemedlemskap, og svært mange av disse sørger også for å holde både huset og uteomerådet i god stand med en betydelig arbeids- og dugnadsinnsats. Uten denne positive innstillingen så hadde det selvsagt ikke vært mulig å ha et så fint samlingspunkt i bygda vår.

Jeg som skriver dette innlegget, Tor Henry Svarvaa, er kasserer i husstyret på 6.-året nå og må nok innrømme at jeg synes det er merkelig at ikke flere enn 8,7% av husstandene er betalende medlemmer i grendehuset vårt. De aller fleste jeg treffer og snakker med synes jo at Nordtun Grendehus er fint og flott å ha i bygda og da synes jeg som tidligere nevnt at det er merkelig at medlemsantallet ikke er større enn det det er pr. dato.

Jeg vet også at det er mange «som blir lei av dette maset om pengestøtte overalt», men det beløpet vi ber om i form av medlemskap for ett år, i størrelsesorden ca. 1,5 kinobillett, så det kan jo ikke være beløpsstørrelsen «som skremmer» mulesbyggen fra å støtte huset med et nærmest symbolsk beløp.

Vi har mange ønsker og uløste oppgraderinger for huset og forsøker å ta de fornuftige valgene og de oppgavene vi med dagens økonomi er i stand til å ta, først.
I løpet av neste uke blir det installert nytt varme- og klima anlegg. I den forbindelse ble det også nødvendig å fornye en god del av det elektriske anlegget, slik at dette tiltaket alene «sluker» 50% av oppsparte midler. Vi håper å tjene inn denne investeringen i form av en mer fornuftig energibruk over en 6-årsperiode.

Jeg får mange velmente forslag om hvordan vi kan rekrutere medlemmer til huset. I 2016 ble det kjørt ut flyveblad med giro lagt i postkassene, noe som førte til 20 medlemmer (14 husstander). I 20117 ble det distribuert et flyveblad med oppfordring om å kjøpe medlemskap, noe som førte til 23 medlemmer (15 husstander). I 2018 ble det oppfordret via vår hjemmeside og her på fb til å kjøpe medlemskap, noe som førte til 105 medlemmer (64 husstander). Fram til nå, i 2019 har vi 16 P-2019 (person medlemskap) og 33 F-2019 (familiemedlemskap = 2 personer), i alt 82 medlemmer.

Dette innlegget er å betrakte som et personlig innlegg og ikke et innlegg som styret i Nordtun Grendehus har bedt meg om å legge ut.
Jeg vil heller ikke svare på eventuelle kommentarer til dette innlegget da det er ment som en betraktning fra èn av mange «som tar i et tak» for grendehuset.

Oppfordringen er hermed gitt, og takk for at du orket å lese dette innlegget (som tok ca. 3 timer å få skrevet ned for en som er sterkt svaksynt og som beklager eventuelle skrivefeil).

Mvh. privatpersonen Tor Henry Svarvaa