NYTT VARME-/KJØLEANLEGG

I styremøtet tirsdag 04.06. ble det bestemt å investere i et nytt og moderne varme-/airconditionanlegg. Leverandør er Proff-Rør AS, Verdal, og systemet vil bli montert så snart som det er praktisk mulig.
Investeringen beløper seg til ca. kr. 100.000,- og vil gi oss et mer komfortabelt, energiøkonomisk og lettstyrt innemiljø, til glede for alle leietagere og brukere av huset.
På ekstra varme dager er det selvsagt mulig å kjøle ned innetemperaturen, noe vi tror «bruden & brudgommen» vil vite å sette stor pris på.

Mao. så vil Nordtun Grendehus, om mulig, bli et enda triveligere grendehus å opphole se i?!