ÅRSMØTEINNKALLING.

Årsmøtet fo Nordtun GH SA holdes i huset torsdag 21.03.19 kl. 19.00.

Til behandling er vanlige årsmøtesaker samt valg. Eventuelle andre innkomne forslag/saker bes sendt skriftlig til styreleder Sturla Røiseng – Haugskottvegen 7 – 7609 Levanger, innen 19.03.19.

Enkel servering. VELKOMMEN!