Bøgdakaffen feirer FEITTIRSDAG 05.03.19

NB! VIKTIG MELDING – GJELDER ALLE!

Bøgdakaffen feirer FEITTIRSDAG den 05.mars kl.15-18 på Nordtun.
Saltkjøtt og rotgraut fra Eldrimne Kjøkken samt dessert & is-salg!
Vi kjører i gang tombolatønna, den originale lodd-tønna fra 1930-tallet og selger lodd, sjølsagt med inntekt til Nordtun!

Be med deg storfamilien og naboen og kom!

FEITTIRSDAGSHILSEN fra BØGDAKAFFEK0MITE’N!