FRA BØGDALUNSJEN TIRSDAG 06.11.18.

 

Hyggelig med brev fra «arrangørstaben» for Bøgdalunsjen tirsdag 06.11.18!Brevet er gjengitt med brevskriverens godkjenning?!