DUGNADSKVELD TIRSDAG 08.05. kl. 18.00

Vedlikeholdsgruppa innkaller deg med litt arbeidslyst til dugnad for huset.

Generell rydding rundt huset, raking, utvendig vindusvask og noe systematisering i lagerrom er vel i all hovedsak oppgaver som ønskes utført. Ta med ditt gode humør, arbeidslyst og egnet redskap, så får vi sammen Nordtun «til å skinne i all sin prakt»!

Selvsagt blir det både kaffe og hygge på en sådan aften?!