ÅRSMØTE NORDTUN GRENDEHUS SA

Årsmøtet avholdes i huset, Danielsborg 16 – 7609 Levanger, onsdag 14.03.18 kl. 19.00.

Til behandling, vanlige årsmøtesaker samt valg. Saker til årsmøtet må være mottatt skriftlig senest 14 dager før møtedato og sendes til

Nordtun Grendehus SA ved Sturla Røiseng – Haugskottveien 7 – 7609 Levanger.

Enkel servering. VELKOMMEN!