TIMEBASERT DELTIDSJOBB HOS NORDTUN GRENDEHUS SA

Nordtun Grendehus SA søker etter en ansvarsbevisst og selvstendig person til renhold, rydding og innkjøp av forbruksmateriell.

Jobben består i å sørge for at lokalene er  godt presentable før og etter utleie/arrangementer.  Stillingen er timebasert og avlønning skjer etter innlevert timeliste. Det er en fordel om du disponerer egen bil.

Huset besitter godt, moderne renholdsutstyr, er ofte utleid og flittig i bruk. Ansettelse vil skje umiddelbart og vi imøteser din søknad snarest og senest innen 15.02.18 kl. 19.00. Har du spørsmål til stillingen ber vi om at disse legges ved søknaden som sendes pr. e-post til:

okonomi@nordtungrendehus.no

Vennlig hilsen styret for Nordtun Grendehus SA