GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Styret ønsker alle brukere av huset en fredfull og fin Jul og imøteser 2018 med forventning og glede.
Nordtun Grendehus er blitt plassert som det geografiske midtpunktet i Trøndelag, vi vil feire vårt 90-års jubileum, mange brudepar vil bli feiret, men først er det julefest den 06.01., Elton John Night den 03.02. og mye mye mer til.
Alle praktiske bidragsytere takkes på det varmeste for at huset har fremstått som både svært aktivt og folkelig i 2017.
Alle tillitsvalgte og komitemedlemmer fortjener også ros for en flott innsats?!

GOD JUL & GODT NYTT ÅR TIL HVER ISÆR.