Bøgdakaffe på Nordtun!

Huset inviterer til Bøgdakaffe tirsdag 6.juni  kl.11.00 – 13.00.       Mule Gårdsbarnehage kommer å synge for oss i 12.-tiden..

Velkommen både store og små!

For Nordtun Grendehus: Marit & Arild, med håp om stort oppmøte og ei trivelig stund.