Styremøte 28.05.15

Torsdag 28.05.15. Fint styremøte, i god tone med gjennomgang av husets (meget gode) tilstand, situasjonsrapport for Bøgdacupen 2015 (06.06.15 hvor det er fortsatt er god mulighet for å melde seg på banketten om kvelden), planlegging av en liten sommergrillfest for  dugnadsfolket (som har utført masse flott arbeide), andelseiere og medlemmer, utleiestatus, økonomi, samt planlegging av 40-års jubileumsfest for huset som grendehus. Datoen for jubileumsfesten er satt til 17.10.15, så merk dere denne datoen allerede nå! Litt kosmetisk utearbeide gjenstår, men ellers er huset og omgivelsene godt ivaretatt, føler styret. Vi håper mange flere vil tegne andelsbrev/medlemskap, og på denne måten bidra til en mer forutsigbar og trygg økonomisk hverdag for driften av storstua vår.

image image