Andelskjøp & Medlemskap

Velkommen som andelseier og medlem av Nordtun Grendehus SA. Vi håper du vil være med oss i det frivillige arbeidet med å utvikle husets brukspotensiale og å holde storstua i god stand. Å være andelseier i huset er fordelaktig ikke bare for Mules- og Levangsbygg, men også for alle fremtidige leietakere, både privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Ved å trykke på flg. lenke: http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/ kan du lese om hvordan kjøpe andel(er), eller ved å trykke på denne lenken: http://nordtun.superinvite.no kan du gå direkte til siden for kjøp av andel(er). Vi har forenklet metodikken for kjøp av andel(er) og kjøp av medlemskap, og håper på mange nye andelseiere og medlemmer. For større andelskjøp fra bedrifter, send en e-post til: okonomi@nordtungrendehus.no og vi kontakter dere for en hyggelig prat og avtale.