Vedtektsendringer andelseiere og medlemmer.

Vedlegget ble distribuert i postkassene til beboere som sogner til Nordtun Grendehus SA, tirsdag 02.12. og onsdag 03.12.14. For alle som ønsker det, også utflyttede Mulesbygg og andre, vil du ved å trykke på lenken nedenfor se et skriv om hva endringene medfører for deg som er andelseier fra før 01.01.2014 samt de som har tegnet person- eller familiemedlemskap i 2014. Vi håper på masse positiv respons på disse endringene og tiltaket for å styre husets økonomi.

Flyveblad desember 2014