🇳🇴DAGEN FØR DAGEN🇳🇴!

I skrivende stund settes bord og benker ut og forberedelsene til 17. mai er snart unnagjort. I forrige uke ble vårrengjøringen innomhus utført samt at vårdugnaden rundt huset også olutselig var ordnet av Pee Kåre Brenne, Jo Steinar Løvås, Terje Alstad, Tore Svein Karlsen og Hilde Stuberg. Vet ikke helt hvordan trivselen i bygda og på Nordtun hadde vært uten frivilligheten, så tusen takk for innsatsen til alle dere som bruker mye av fritiden deres for at vi andre skal trives her på Mule. VELKOMMEN TIL 17. MAI-FEIRING 🇳🇴 HURRA 🇳🇴

HYGGELIG MELDING TIL HUSET🙃!

Hei,

Jeg viser til tidligere informasjon vedr. Oddlaug Hellems legat. Undertegnede er forretningsfører for Oddlaug Hellems legat. Oddlaug Hellems legat er besluttet avviklet. Den 22. februar fattet styret i Oddlaug Hellems legat vedtak om at legatets resterende midler tildeles Foreningen Nordtun grendehus.

T.o. Vi har i dag overført kr. 50.920,06,- til deres konto.

Med hilsen

Ida Børseth Fostad

Advokat MNA

Levangeradvokatene ANS

VELKOMMEN TIL TRIM-BINGO🙃!

PÅSKE-TRIMBINGO 🐰
Velkommen til en ny runde med trimbingo, søndag 10. april.
Valgfritt starttidspunkt mellom kl. 12 og 13:30, med bong-salg ved inngangsdøra til Nordtun grendehus. 

1 bong 30,-4 bonger 100,- 
Vi tar vipps!

Denne gangen legger vi opp til to løyper dere kan velge mellom: 
«Langløypa» (ca 3 km): Rundløype fra Nordtun, til Haugskottveien, gjennom turstien i Haugskottmarka og tilbake til Nordtun.

«Kortløypa» (ca. 1,5 km): Rundløype fra Nordtun, rundt Haugskottfeltet og tilbake til Nordtun. (Barnevogn- og rullatorvennlig 😄)

Det vil bli lagt ut kart over løypene.
Fine premier, som blant annet påskegodt, påskeegg med spennende innhold og brettspill. Det er også uttrekkspremier som trekkes mellom alle som deltar. 
Alle barn som deltar får en premie når de kommer i mål 🍭 Det blir også servert kaffe og saft på Nordtun etter trimrunden.

Ta med egen penn.
Håper på herlig påskevær 🌞

Velkommen!
Hilsen arrangementskomiteen v/ Nordtun grendehus 

INGEN APRILSPØK DETTE NEI🙃!

APRILSPØK? DETTE? Å NEI DA🙃!

01. april er hoved dato for betaling av medlemskap i Foreningen Nordtun Grendehus, noe som kan betales enten til vipps nr. 639301 eller til konto nr. 44202052778.

Vi har blitt meddelt at vi vil motta kr. 50.000- fra Olaug Hellems Legat, noe som er strålende, kort og godt🌹! Historien bak denne denne tildelingen kommer senere.

Bare så det er nevnt igjen, ingen avavsnittene ovenfor har noe som helst med aprilsnarr å gjøre😇!

1928 – MED NORDTUN MOT 100 – 2028!

For husets del så ser aktiviteten ut til å ta seg kraftig opp, og det er veldig gledelig🙃! Korps, kor, lag, foreninger og private ser i enda større grad ut nå enn tidligere, til å ha oppdaget Nordtun, så har du planer om å leie huset kan det være lurt allerede nå å se på vår bookingside og legge inn din bestilling/reservasjon.

Årsmøtet ble holdt den 17. mars, et møte helt uten kontroverser. Vi er godt fornøyde med fremdriften mtp. rehabeliteringen av huset frem mot 100-års jubileumet i 2028, men savner at ikke langt flere personer som sogner til huset støtter opp med kjøp av et medlemskap. I dag, onsdag 30.03.22 teller medlemslisten 131 personer hvorav 50 allerede har fornyet sitt medlemskap for 2022. Vi håper at alle ser verdien av å ha et fint samlingspunkt her på Mule og viser dette ved å være medlem🙃!

GRASROTANDELEN teller i dag 55 bidragsytere. TUSEN TAKK til dere og måtte dette fortsette å øke i antall! Vi får i gjennomsnitt ca. kr. 2.500- pr. mnd. gjennom denne ordnibgen, noe som betyr mye for oss🌹!

En tanke som kasserer gjør seg er at om medlemsantallet og antall bidragsytere i Grasrotandelen hadde doblet seg fra dagens nivå så ville huset ha vært selvgående mtp. faste driftskostneder! Skal tro om dette er mulig å oppnå en eller annen gang i nær fremtid?

Bøgdakaffen er igang igjen, et flott tilbud til bygda, det planlegges Trimbingo, Quiz, Loppemarked, Julemesse m.m. og selvsagt 17.-mai feiring, så det er masse å glede seg til både for små og store!

Økonomisk har vi god kontroll og har allerede nedbetalt 1/3-del av låneopptaket ifm, takprosjektet, et nytt og fint tak som skinner i vårsola😎! Neste prosjekt som er rehab. av kjøkkenet er nå i planleggingsfasen og vi har allerede avsatt kr. 100.000- øremerket dette formålet.

En fin vår ønskes til alle🌹!

TAKK TIL FAMILIEN SALTHAMMER🌹!

I forbindelse med bortgangen og bisettelsen til Olav Sverre Salthammer ønsket familien at det like kjært som blomster kunne gis en pengegave til Nordtun Grendehus. Olav Sverre var veldig glad i Nordtun og bidro med mye fin dugnadsinnsats i mange år for huset noe vi post mortem takker ydmykt for.

Datter av Olav Sverre, Berit Salthammer, skriver følgende til oss: MINNEGAVE OLAV SVERRE SALTHAMMER.
Vi valgte å gi minnegaven etter far til Nordtun for det føltes så nært og verdig å gi til noe som har betydd så mye for far i hele hans liv. 
Far har vært mye på Nordtun i forbindelse med gammeldans, teaterlag, mannsonglag, korps, bryllup, bursdagsfeiringer, bøgdakafé, julemesser og flere andre tilstelninger. 
Han var både stolt og veldig gla i bygdas storstue. 
De siste turene på vei hjem fra sykehuset og Staup helsehus kommenterte han alltid at Nordtun ble så godt ivaretatt og fikk med seg at det nye taket ble flott. 
Håper pengene kommer godt med. 
Hilsen Berit Salthammer med familie

Kondolerer til familien, varmt takk for omtanken og takk til alle givere som har bidratt med kr. 26.460- til Nordtun🌹!

Vennlig hilsen Foreningen Nordtun Grendehus

Innkalling til ÅRSMØTE i Foreningen Nordtun Grendehus torsdag 17.03.22

Årsmøtet avholdes i storsalen i Nordtun Grendehus kl. 19.00 – 21.00. Til behandling er valg samt ordinære årsmøtesaker. Agenda vil bli lagt ut 14 dager før årsmøtedato. Eventuelle innkomne saker fra medlemmer må være skriftlig innsendt til e-postadresse: sturlar@ntebb.no senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

I føkge vedtektene er vi 4 dager for sent ute med denne innkallingen. Hvis noen har innsigelser mot denne forkortede tidsfristen må denne sendes skriftlig innen 26.02.22 til e-postadresse: sturlar@ntebb.no

Kun medlemmer har møte-/stemmerett.

VELKOMMEN!