GJENÅPNINGSBØGDAKAFÈ!

Tirsdag 05.10.21 kl. 11.00 – 13.00 er du velkommen til GJENÅPNINGSBØGDAKAFFÈ☕️! Ta turen innom vårt trivelige vertskap og storstue for ei hyggelig stund med kaffe, noe å bite i og «bøgdatrivsel»🙃! Vi gleder oss til omsider å se deg igjen🙃🎶!

SPØRREUNDERSØKELSE FRA LEVANGER KOMMUNE

Spørreundersøkelse om idrett, leik og aktivitet i Levanger. Levanger kommune skal revidere kommunens plan for idrett, leik og aktivitet høsten 2021, og alle inviteres til å svare på en spørreundersøkelse. Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne og lag og foreninger for å få bedre kunnskap om hva det er behov for å prioritere fremover innenfor idrett, leik og aktivitet.

https://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Sporreundersokelse-om-idrett-leik-og-aktivitet-i-Levanger-/?fbclid=IwAR2XBlxrhu9HXEHPeZzg_wGmpPeXEfb8BzKm9CLjp9ByZILPdi5C3LSdZwI

Nå er vi igang igjen!

Er vi sakte men sikkert på vei mot «normale» tilstander igjen mon tro?Utleievirksomheten tar seg opp og det er så smått mulig å legge noen planer igjen🙃!Tirsdag 05.10. kl. 11.00 – 13.00 blir det, takket være det da fullvaksinrrte og trivelige vertskapet bestående av Marit, Hilde, Tore Svein og Arild, BØGDAKAFÉ for de som er ferdig covid-19 vaksinerte.Som de fleste nå vet så blir det lagt nytt tak på huset i høst og vi håper at du vil bidra med kjøp av medlemskap til kr. 250- (vipps 639301 eller kto. 44202052778) og/eller støtte takprosjektet med et bidrag enten til vipps nr. 639371 eller til overnevnte kontonummer. Kostnadene er stipulert til ca. kr. 750.000- så all støtte hjelper selvsagt!i 2028 har huset 100-års jubileum og dette kan vel betraktes som det første trinnet i å kunne presentere huset i fin stand til nevnte jubileum.Fortsatt god sommer😎🌹🎶!

Nå blir det nytt tak!

Medio septemner -21 blir nytt utvendig tak realisert på Nordtun! Innherred Entreprenør as har fått det ærefulle oppdraget, så da er vi omsider i gang med rehabeliteringen av huset til 100-års jubileumet i 2028. Vi håper på god respons i form av at medlemskap blir opprettet/betalt og at lokalmiljøet og andre støtter oss i arbeidet med å hplde huset i god stand. Konkret støtte til nytt tak kan gjøres via VIPPS til 639371 eller til kontonr. 44202052778.Se gjerne på vår webside www.nordtungrendehus.no for info om medlemskap osv., og vi ønsker dere en fortsatt god sommer🙃🎶!

NYTT TAK PÅ NORDTUN!

I løpet av høsten -21 vil huset få en lenge etterlengtet oppgradering i form av et nytt skinnende rødt tak og nyrestaurert tårn! Styret har bestemt å ta dette prosjektet først, deretter fornying av kjøkkenet og til sist oppgradering av sanitæranlegg.

Som tidligere nevnt så søker vi om spillemidler (SPM) for rehabelitering av kultur- og samfunshus. For 2. året på rad er vi satt som 3. prioritet i kommunen, bak to kommunale ferdigstilte prosjekter. Disse prosjektene søkte allerede i 2016 om SPM , noe de fortsatt ikke har fått. Det er fylkeskommunen som tildeler disse midlene fra en svært begrenset pott, så for oss å vente på en eventuell tildeling før vi starter med rehab. av huset vil ta for lang tid. Vi vil fornye vår SPM-søknad årlig med håp om at det blir vår tur engang i ikke alt for fjern fremtid å kunne motta disse midlene. Det vi da tolker ut av dette er at først må prosjektet gjennomføres før eventuelle SPM kommer trillende en eller annen gang.

Kostnadene er beregnet til ca. kr. 800.000,- hvor vi i dag (05.07.) har en egenkapital på kr. 340.000,-. Resten finansieres med et håndterlig banklån. Vi har noen søknader om støtte ute og vil søke om støtte fra flere mulige bidragsytere. Alt a v støtte til prosjektet hjelper, så hvis du vil bidra kan du benytte VIPPS-nr. 639371 eller betale til vår bankkonto 44202052778. Husk at HVER KRONE HJELPER!

Styret vil bestemme hvilken entreprenør som får oppdraget fredag 09.07. Vi kan komme til å kalle inn til ryddedugnad i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet, noe vi eventuelt kommer tilbake til. Prosjektet vil bli gjennomført i september og vil ikke være til hinder for utleie av huset.

«TA I ET TAK! STØTT OSS I ARBEIDET MED REHAB. AV HUSET OG VI SIER PÅ FORHÅND TUSEN TAK!»

Om rehabeliteringsprosessen!

Selv om vi ikke nådde frem med vår søknad om spillemidler i år heller så gir vi ikke opp dette prosjektet. Vi har vært, og er, i god dialog med saksbehandler i kommunen og har fått en bedre forståelse av hvordan disse søknadsprosedyrene fungerer. Vi vil derfor ha et styremøte snarlig for å endre vår tankegang og stratergi for å komme hurtigere vidre med prosjektet, forhåpentligvis🙃! Totalprosjektet omhandler nytt utvendig tak, nytt kjøkken, utskifting av vinduer og nye sanitærrom.

Her kan du lese brevet fra saksbehandler i kommunen;

Innvendig vårdugnad!

Vi vet det er en del av dere som «savner den vårlige rengjøringsdugnaden» innvendig i huset🙃! Grunnet smittefaren har vi valgt å avlyse denne i år, trist men sant. Styret har derfor bedt våre to meget dyktige renholdere, Hanna og Victor, ta dette oppdraget i år. Vårt eminente styremedlem Lars Frode vil inspisere huset når oppdraget er utført🤫! Vi velger mao. å bruke noen kroner på dette i år da det føles både viktig og riktig å opprettholde god standard i huset, også innvendig.Vi vil samtidig minne om betaling av medlemskaoskontingent for 2021 for både nåværende og nye medlemmer. Av 149 navn på medlemslisten har pr. 13.05. i alt 76 personer betalt til nå.Ønsker alle ei fin mai-helg og håper vi kan invitere til den tradisjonelle 17.-mai feiringen neste år!
http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

NOEN TALL 01.05.21

Noen hyggelige tall🙃! Siden 01.01.21 er antallet navn på medlemmer øket med 16 slik at vi pr. 01.05. er 148! Antall deltagere i Grasrotandelen har fra 01.01. doblet seg fra 21 til 42! Dette bidrar f.eks. til å dekke vår månedlige forsikringspremie på kr. 2.105- + litt til og det er jo strålende🌹! Selvsagt ønsker vi oss både flere medlemmer og bidragsytere i Grasrotandelen men utviklingen er jo positiv for huset.

INFO FRA HUSET 01.02.21

Gitt pandemisituasjonen vi alle er i så byr det på utfordringer å planlegge arrangementer samt at utleiesituasjonen heller ikke er noe å juble over, forståelig nok! Tross dette så ser vi optimistisk på fremtiden og håper at våren gir oss anledning til å invitere til bøgdakaffe, 17.-mai fest og annen «spas & moro»🙃!

Takket være våre, til nå, 132 medlemmer, en spontan Covid-19 støtteaksjon, støtte fra myndighetenes krisepakke 3 for november/desemner-20 og at vi ikke har gjeld så har vi sluppet å tære på oppsparte midler. Vi har gledelig nok hittil 34 personer som bidrar via Grasrotandelen og her er det plass til mange flere så hjelp oss gjerne med å få flere til å bidra gjennom denne fine gratisordningen.

Så, litt om medlemskap. For eksisterende medlemmer er det nå gjort en liten endring slik at du allerede nå kan betale kontingenten for 2021 og nye medlemmer, mange nye medlemmer, er selvsagt også «velkommen inn i varmen»! Vi synes nok det er for få Mulesbygg som slutter opp om huset i form av å være medlemmer og håper langt flere av dere ser verdien av et medlemskap. Pr. 01,02. er ca. 10% av lokale husstander medlemmer og det burde vel ha vært 100%, minst🙃! På denne linken: http://nordtungrendehus.no/andelskjop-og-medlemskap/

Vennlig hilsenStyret v/Tor Henry